Online Content Creator

ชื่อตำแหน่ง * Online Content Creator / พนักงานทำคอนเทนท์ Online

ประเภทของงาน *
จำนวนที่รับ *
1 ตำแหน่ง
ระดับเงินเดือน (บาท) *
แล้วแต่จะตกลงกัน
ลักษณะของงาน (อธิบาย) *
บริษัท โฟฟาน เซนได เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
มีความประสงค์รับสมัครงาน จำนวน 1 อัตรา คือ
Online Content Creator / พนักงานทำคอนเทนท์ Online

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย-หญิง อายุ 22 - 30 ปี
• ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี รับพิจารณาพิเศษ
• มีความรู้/ความชำนาญในโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (MS Office) และอุปกรณ์สำนักงาน
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี คิดเชิงระบบ

Link แผนที่บริษัท
https://www.toorthongtoyandfitness.com/home
คุณสมบัติของผู้สมัคร (1-10) *
1.มีความสามารถในการทำ Graphic Design, ทำคลิป Video, เขียนเนื้อหา c]t ตัดต่อ Video ได้ สำหรับการโฆษณาทั้ง ออนไลน์ social media เน้นรูปแบบการโฆษณาต่างๆ ของบริษัท
2.มีไอเดียเพื่อสร้าง Content บน online ให้น่าสนใจ และน่าค้นหา
3.ถ่ายทำวิดีโอ และ ถ่ายภาพ แสดง วิธีการใช้งานของ สินค้า (อุปกรณ์ บริษัท มีพร้อม มีห้อง Studio)
4.พัฒนาเนื้อหาและการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ตรงประเด็น สอดคล้อง กระตุ้นให้เกิดการซื้อใหม่และการซื้อซ้ำในทุกช่องทาง ทั้งออนไลน์ และ ออฟไลน์
5.ดำเนินการงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานธุรการต่าง ๆ
6.ทำงาน จันทร์ - เสาร์

สถานที่ปฏิบัติงาน *
ถนนพุทธสาคร
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน *
เขตที่ปฎิบัติงาน *^ ถ้าอยู่ต่างจังหวัด เลือกที่ "ต่างจังหวัด"

วิธีการสมัคร
ติดต่อ
แผนกสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สอบถาม 080-111-4014, 089-180-8328 Line: @ebuyline, ebuyline email : sales@fofansendai.com
หมายเหตุเพิ่มเติม
สวัสดิการ
เครื่องแบบพนักงาน
เบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางต่างจังหวัด
ประกันสังคม
ตราวสุขภาพประจำปี
ทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ เริ่ม 8:00 - 17:00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อตำแหน่ง * [แก้ไขชื่อตำแหน่ง]
เจ้าหน้าที่บริหารงานด้านคุณภาพระบบ ISO 9001:2015

ประเภทของงาน *
จำนวนที่รับ *
1 ตำแหน่ง

ระดับเงินเดือน (บาท) *
แล้วแต่จะตกลงกัน

ลักษณะของงาน (อธิบาย) *
บริษัท โฟฟ่น เซนได เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
และของเล่นสนามเด็กกลางแจ้ง

มีความประสงค์รับสมัครงาน จำนวน 1 อัตรา คือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานด้านคุณภาพระบบ ISO 9001:2015

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย-หญิง อายุ 22 - 30 ปี
• วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
• มีความรู้/ความชำนาญในโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (MS Office) และอุปกรณ์สำนักงาน
• มีความรู้พื้นฐานในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 หรือมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี คิดเชิงระบบ

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

- ดูแลระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO 9001:2015
- ทำหน้าที่เป็น Auditor ในส่วนงานระบบ ISO
- ประสานงานภายในองค์กรและภายนอกรวมถึงติดต่อหน่วยงานราชการ
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในแต่ละแผนก และปรับปรุงพัฒนาทะเบียนควบคุมเอกสาร (Master List)
ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย
- ดำเนินการงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานธุรการต่าง ๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน *
ถนนพุทธสาคร

จังหวัดที่ปฎิบัติงาน *
เขตที่ปฎิบัติงาน *^ ถ้าอยู่ต่างจังหวัด เลือกที่ "ต่างจังหวัด"

วิธีการสมัคร
สามารถสมัครด้วยตนเองที่
บริษัท โฟฟ่น เซนได เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 209/1หมู่6 ถนนพทธสาคร สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
แผนกสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สอบถาม 080-111-4014, 089-180-8328 Line: @ebuyline, ebuyline email : sales@fofansendai.com
เวลาทำการ : วันจันทร์-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) รอบเช้า เวลา 9.00 น.-11.30 น. รอบบ่าย 13.00 น.-16.30 น.

Link แผนที่บริษัท
https://www.toorthongtoyandfitness.com/home

หมายเหตุเพิ่มเติม
สวัสดิการ
เครื่องแบบพนักงาน
เบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางต่างจังหวัด
ประกันสังคม
ตราวสุขภาพประจำปี
ทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ เริ่ม 8:00 - 17:00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็น