EP.28┃UFO (ยูเอฟโอ) จานบิน (จานผี) ในโลกแห่งความจริง┃จับกระแสแทรกสาระUFOยูเอฟโอจานบินจานผีในโลกแห่งความจริง
ยูเอฟโอ (UFO) คือ
วัตถุบินกำหนดเอกลักษณ์ไม่ได้ หรือมักเรียกว่า ยูเอฟโอ หรือ ยูโฟ ในความหมายกว้างที่สุด คือ สิ่งผิดปกติประจักษ์ชัดใด ๆ ในท้องฟ้า ซึ่งไม่สามารถระบุเอกลักษณ์ได้ในทันทีว่าเป็นวัตถุหรือปรากฏการณ์ใด ๆ ที่ทราบจากการสังเกตด้วยตา และ/หรือ การใช้เครื่องมือช่วย เช่น เรดาร์ สิ่งผิดปกตินี้มักเรียกว่า "จานผี" หรือ "จานบิน"

ความคิดเห็น